• +48 22 814 14 80
 • sales(at)edirect.pl

Sieci Wi-Fi Aruba Instant

Poznaj Sieci Wi-Fi Aruba Instant

Konieczność stworzenia środowiska zapewniającego produktywność użytkowników urządzeń mobilnych sprawia, że przedsiębiorstwa z całego świata szukają ekonomicznych metod tworzenia i obsługi sieci Wi-Fi odznaczających się wysoką przepustowością i oferujących komfortową pracę.

Sieci Wi-Fi Aruba Instant bez kontrolera są rozwiązaniami prostymi i przystępnymi cenowo. Nie jest w ich przypadku konieczne instalowanie dodatkowego sprzętu, ponieważ funkcje kontrolera, np. związane z uwierzytelnianiem i konfigurowaniem, rozdzielone są między poszczególne punkty dostępowe.

Jednak nie wszystkie sieci bez kontrolera działają w taki sam sposób. W przypadku niektórych rozwiązań występują pewne istotne ograniczenia, zwłaszcza jeśli decydujemy się uprościć infrastrukturę kosztem szybkości i niezawodności typowych dla sieci klasy korporacyjnej. W rezultacie musimy się liczyć z przerwami w pracy sieci Wi-Fi, niską wydajnością i niezadowoleniem użytkowników.

Szybki sposób na sieć wi-fi klasy korporacyjnej Aruba Instant to jedyne rozwiązanie Wi-Fi bez kontrolera, które oferuje wyjątkową jakość komunikacji, zabezpieczenia klasy korporacyjnej, odporność i elastyczność, a zarazem odznacza się prostotą i umożliwia praktycznie bezobsługowe wdrożenie. Sieci Aruba Instant są proste do skonfigurowania, a ich wdrożenie i utrzymanie nie wymaga od administratorów specjalistycznej wiedzy technicznej.

Jeden dynamicznie wybierany punkt dostępowy Aruba Instant dystrybuuje konfigurację sieciową do pozostałych punktów w sieci. Wystarczy włączyć jedno takie urządzenie, skonfigurować je drogą radiową albo za pośrednictwem chmury, a następnie uruchomić pozostałe punkty. Cały proces konfiguracji zajmuje około pięć minut.

Bezpłatny lokalny interfejs zarządzania, zastosowany w urządzeniach Aruba Instant, pozwala uniezależnić środowisko od zewnętrznych systemów zarządzania siecią i uniknąć dodatkowych inwestycji. Aruba Instant to rozwiązanie „pod klucz” – system Wi-Fi klasy korporacyjnej, gotowy do użycia natychmiast po zainstalowaniu.

Zapewnienie dostępu do sieci wszystkim gościom i pozostałym użytkownikom również jest nieskomplikowane, a przy tym gwarantuje odpowiedni poziom zabezpieczeń. Wystarczy utworzyć sieć dla gości (SSID) i określić użytkowników, którzy mogą uzyskać do niej dostęp, a także sposoby dostępu i obiekty, do których jest on możliwy.

Za pomocą prostego, wbudowanego portalu przechwytującego albo udostępnianego zewnętrznie, niestandardowego systemu można zapewnić gościom prosty mechanizm logowania. Uwierzytelnianie użytkowników skutecznie zabezpiecza sieć dzięki wykorzystaniu wbudowanych kont gości lub integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania.


Korzyści z rozwiązania Sieci Wi-Fi Aruba Instant

Najszybsza sieć

 • Ponad dziesięciokrotnie szybsza od konkurencyjnych rozwiązań w przypadku dużej gęstości.
 • Konfiguracja sieci Wi-Fi w ciągu kilku minut.
 • Algorytmy przydzielania czasu transmisji (airtime fairness) pozwalają większej liczbie klientów szybciej korzystać z sieci.
 • Ciągłe skanowanie pozwala uniknąć zakłóceń obniżających wydajność sieci.
 • Punkty dostępowe Aruba Instant optymalizują wykorzystanie kanałów Wi-Fi i dają możliwość przyspieszenia pracy klientów.

Najbardziej niezawodna sieć

 • W pełni funkcjonalna sieć WLAN bez łącza WAN.
 • Zintegrowane ścisłe mechanizmy zarządzania spektrum częstotliwości ułatwiające identyfikowanie zakłóceń z sieci Wi-Fi i z innych źródeł oraz automatyczne usuwanie błędów.
 • Opcje nadmiarowego połączenia z operatorem Internetu i siecią 3G/4G.

Najbardziej elastyczna architektura

 • Wspólna architektura w centrali przedsiębiorstwa, w oddziale i w domu.
 • Opcje zarządzania lokalnego, w siedzibie firmy i w chmurze.
 • Technologia AppRF umożliwiająca zaawansowaną analizę pakietów i filtrowanie treści internetowych.
 • Wewnętrzny serwer RADIUS w ramach punktu dostępowego Aruba Instant oraz elastyczne opcje zewnętrznego uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczeń (AAA).
 • Pełna ochrona inwestycji i możliwość przejścia na infrastrukturę punktów dostępowych zarządzanych za pomocą kontrolera.

Poprawa komfortu obsługi użytkowników i wzrost produktywności

Dzięki wysokiej wydajności rozwiązania Aruba Instant pozwalają nawet dziesięciokrotnie zwiększyć szybkość połączenia w porównaniu z innymi środowiskami o dużej gęstości urządzeń.

W systemie Aruba InstantOS została uwzględniona technologia Adaptive Radio Management (ARM), która pozwala zoptymalizować działanie sieci Wi-Fi i automatycznie wyeliminować zakłócenia radiowe, a tym samym zwiększyć niezawodność i wydajność sieci bezprzewodowej.

Zintegrowano także opatentowane rozwiązanie technologiczne o nazwie ClientMatch. W sposób ciągły gromadzi ono wskaźniki wydajności dla poszczególnych sesji zainicjowanych z urządzeń mobilnych. Zebrane dane służą następnie do inteligentnego kierowania poszczególnych klientów do punktu dostępowego o najsilniejszym sygnale Wi-Fi w trakcie przemieszczania się użytkowników.

Zabezpieczenie i optymalizacja sieci dzięki inteligentnej obsłudze aplikacji

Używana w urządzeniach Aruba Instant technologia AppRF umożliwia inteligentne monitorowanie wykorzystania aplikacji i ruchu internetowego w celu zabezpieczenia sieci i optymalizacji wydajności.

System DPI (deep-packet inspection – zaawansowana analiza pakietów) monitoruje wykorzystanie aplikacji i ich wydajność, optymalizując jednocześnie w czasie rzeczywistym przepustowość, priorytety i ścieżki sieciowe. Dotyczy to także aplikacji zaszyfrowanych i korzystających z transmisji stanowiącej zwykły ruch internetowy. Technologia DPI ma kluczowe znaczenie dla określenia wzorców wykorzystania sieci, czego efektem mogą być zmiany w jej strukturze i zwiększenie przepustowości.

Rozwiązanie AppRF umożliwia analizę ponad 1800 aplikacji, m. in. GoToMeeting, Box, Lync, SharePoint i Salesforce.com.

Pozwala także filtrować treści internetowe, zatem administratorzy uzyskują mechanizmy kontroli zakresu stron dostępnych dla użytkowników w Internecie. Żądania URL są przekierowywane do bazy danych znajdującej się w chmurze, zawierającej aktualne informacje dotyczące zawartości i oceny milionów stron internetowych.

Dzięki takim informacjom można określić aplikacje internetowe i zakres korzystania z Internetu dla różnych użytkowników w różnych porach dnia. Można na przykład stworzyć reguły zezwalające na komunikację z serwisem Facebook, ale blokujące inne serwisy społecznościowe, albo zezwalające na korzystanie z serwisu Netflix jedynie po godzinach pracy.

Baza danych AppRF znajdująca się w chmurze jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i uzupełniana nowymi informacjami o niebezpiecznych adresach internetowych. Rozwiązanie Aruba AppRF pozwala wyeliminować nowe rodzaje ataków internetowych i zapobiec potencjalnym szkodom. W punktach dostępowych może zostać skonfigurowana obsługa filtru treści internetowych AppRF Gwarantuje to bezpieczeństwo po stronie klienta, zarówno w korporacyjnej części sieci jak i sieci dla gości.

Zarówno w przypadku użytkowników lokalnych, jak i zdalnych, filtrowanie treści za pomocą technologii AppRF chroni sieć przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem i zapewnia administratorom precyzyjną kontrolę listy stron internetowych, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp.

Unikanie zakłóceń w działaniu przedsiębiorstwa związanych z awariami sieci Wi-Fi

Aruba Instant to odporna na awarie sieć wyposażona w zaawansowane funkcje klasy korporacyjnej, pozwalające zapewnić działanie sieci nawet wówczas, gdy wystąpi awaria łącza internetowego. Najważniejsze możliwości oferowane przez rozwiązanie:

 • Zdolność sieci do działania nawet przy jednym sprawnym punkcie dostępowym. Funkcja kontrolera związana z daną siecią Instant przechodzi płynnie do kolejnego punktu dostępowego bez żadnych zakłóceń w pracy ani interwencji administratora, aż do ostatniego działającego punktu.
 • Podwójne łącze nadrzędne Ethernet stanowi dodatkowy mechanizm zwiększania odporności sieci. Łącza internetowe obsługiwane przez dwóch różnych dostawców można obecnie podłączać do jednego punktu dostępowego Aruba Instant. Pozwala to zoptymalizować dostęp do Internetu w sieci.
 • Obsługa różnych modemów 3G/4G podłączanych do punktów dostępowych Aruba.Rozwiązanie pozwala skorzystać z komórkowego połączenia nadrzędnego (uplink) jako łącza podstawowego w przypadku lokalizacji pozbawionych odpowiedniej infrastruktury, a także jako łącza zapasowego do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym.
 • Dzięki elastycznym opcjom aktualizacji można pobierać oprogramowanie sterujące w trakcie pracy, a restart urządzenia wykonać w godzinach mniejszego natężenia ruchu. Unikamy w ten sposób przestojów w pracy i możemy zaktualizować sprzęt, gdy nikt nie korzysta z sieci.
 • Funkcja równoważenia obciążenia w spektrum częstotliwości pozwala skompensować obciążenia poszczególnych kanałów w środowisku o dużej gęstości. Wszyscy użytkownicy uzyskują szybszy dostęp do sieci dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zakresu częstotliwości, którym dysponujemy.
Wybór metody zarządzania siecią odpowiedniej dla przedsiębiorstwa

Zarządzanie siecią Aruba Instant odbywa się lokalnie, w chmurze lub w siedzibie firmy. Punkty dostępowe Aruba Instant zawierają interfejs do zarządzania, zapewniający widoczność sieci (narzędzie oferowane bez dodatkowych opłat). Wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania pojedynczą siecią Instant są dostępne w ramach interfejsu
lokalnego.

Dodatkowo istnieje możliwość nabycia platformy usług Aruba Central, umożliwiającej zarządzanie siecią z poziomu chmury, albo rozwiązania Aruba AirWave stanowiącego system zarządzania dostępny w siedzibie firmy.

Platforma Aruba Central upraszcza eksploatację sieci dzięki opcjom bezobsługowej konfiguracji, scentralizowanego zarządzania wieloma sieciami Aruba Instant i przełącznikami Mobility Access Switch, tworzenia raportów na podstawie danych historycznych, monitorowania zgodności ze standardami PCI oraz rozwiązywania problemów w sieciach zarówno miejskich, jak i globalnych.

Aruba AirWave to zaawansowany system zarządzania siecią umożliwiający zarządzanie nie tylko punktami dostępowymi i przełącznikami Aruba, lecz także infrastrukturami przewodowymi i bezprzewodowymi pochodzącymi od wielu innych producentów.

Mądra inwestycja w opłacalne rozwiązanie

Aruba Instant to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań Wi-Fi klasy korporacyjnej dostępnych obecnie na rynku.

 • Niskie nakłady inwestycyjne
  Urządzenia Aruba Instant oferują opcje klasy korporacyjnej, a funkcje kontrolera są wbudowane w punkt dostępowy. Eliminuje to konieczność zakupu osobnego kontrolera i jego późniejszej konserwacji, pozwalając zarazem uzyskać dużą wydajność i niezawodność.
 • Niskie koszty operacyjne
  W sieciach Wi-Fi opartych na technologii Aruba Instant wszystkie elementy zostały zintegrowane w ramach punktu dostępowego: funkcje kontrolera, zabezpieczenia, zarządzanie ARM, optymalizacja wydajności ClientMatch i technologia AppRF umożliwiająca zwiększenie wykorzystania pasma, określanie priorytetów i definiowanie ścieżek sieciowych. Urządzenie da się skonfigurować w bardzo prosty sposób, a zarządzanie nim nie wymaga zatrudnienia specjalisty ds. technologii bezprzewodowych.
 • Niskie koszty operacyjne
  W sieciach Wi-Fi opartych na technologii Aruba Instant wszystkie elementy zostały zintegrowane w ramach punktu dostępowego: funkcje kontrolera, zabezpieczenia, zarządzanie ARM, optymalizacja wydajności ClientMatch i technologia AppRF umożliwiająca zwiększenie wykorzystania pasma, określanie priorytetów i definiowanie ścieżek sieciowych. Urządzenie da się skonfigurować w bardzo prosty sposób, a zarządzanie nim nie wymaga zatrudnienia specjalisty ds. technologii bezprzewodowych.
 • Ochrona inwestycji
  Jedynie sieci Wi-Fi Aruba z kontrolerem i bez kontrolera umożliwiają zarządzanie z poziomu chmury publicznej, chmury prywatnej i w siedzibie przedsiębiorstwa. Możliwe jest także łączenie różnych metod administrowania. Firma nie musi decydować się na jeden rodzaj architektury – gdy niezbędne są zmiany, dotychczasowa infrastruktura zostaje w całości zachowana.
  Nie trzeba wprowadzać zmian sprzętowych. Wszystkie punkty dostępowe Aruba Instant mogą używać sieci VPN do uzyskiwania dostępu do scentralizowanych zasobów, np. infrastruktury dostępu dla użytkowników-gości lub usług uwierzytelniania realizowanych w siedzibie przedsiębiorstwa.
  W dowolnym momencie punkt dostępowy Aruba Instant może przejść na tryb pracy z kontrolerem, co ułatwia wybranie rozwiązania odpowiedniego dla danej lokalizacji, np. centrali firmy, oddziału czy domu pracownika. Niezależnie od decyzji dotychczasowe inwestycje w środowisko punktów dostępowych są w pełni chronione. Rodzina produktów Aruba Instant obejmuje różnorodne punkty dostępowe oferujące różne opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych oraz połączeń z siecią WAN.
Wewnętrzne urządzenia Wi-FiWewnętrzne urządzenia Wi-Fi – rozwiązania biurkowe Zewnętrzne urządzenia Wi-Fi

Instant 224/225

 • Najwyższy poziom wydajności sieci Wi-Fi zgodnych ze standardem 802.11ac
 • Przeznaczony dla środowisk klienckich o dużej gęstości
 • 3×3 MIMO, trzy strumienie przestrzenne, maks. 1,3 Gb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Antena wewnętrzna lub zewnętrzna
 • Możliwość zamontowania na suficie lub ścianie

Instant 214/215

 • Najpopularniejszy punkt dostępowy oparty na technologii 802.11ac
 • Przeznaczony dla środowisk Wi-Fi o średniej gęstości
 • 3×3 MIMO, trzy strumienie przestrzenne, maks. 1,3 Gb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Antena wewnętrzna lub zewnętrzna
 • Możliwość zamontowania na suficie lub ścianie

Instant 204/205

 • Najbardziej ekonomiczny punkt dostępowy oparty na technologii 802.11ac
 • Najwyższa wydajność w środowiskach o średniej gęstości
 • 2×2 MIMO, dwa strumienie przestrzenne, maks. 867 Mb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Antena wewnętrzna lub zewnętrzna
 • Możliwość zamontowania na suficie lub ścianie

Instant 228

 • Punkt dostępowy 802.11ac o wzmocnionej konstrukcji do instalacji wewnątrz budynku
 • 3×3 MIMO, trzy strumienie przestrzenne, maks. 1,3 Mb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Sześć konektorów zewnętrznych anten
 • Możliwość zamontowania na suficie lub ścianie

Instant 103

 • Najbardziej ekonomiczny punkt dostępowy oparty na technologii 802.11n
 • Przeznaczony dla środowisk Wi-Fi o małej gęstości
 • 2×2 MIMO, dwa strumienie przestrzenne, maks. 300 Mb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Po dwie anteny wewnętrzne na moduł radiowy
 • Możliwość zamontowania na suficie lub ścianie

Instant 205H

 • Punkt dostępowy 802.11ac o dużej wydajności, przeznaczony do obsługi gości oraz oddziałów firm
 • 2×2 MIMO, dwa strumienie przestrzenne, maks. 867 Mb/s
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • Cztery zintegrowane anteny półkierunkowe
 • Trzy porty umożliwiające podłączenie urządzeń przewodowych
 • Opcjonalne połączenie z siecią WAN 3G/4G
 • Możliwość zamontowana na biurku lub w skrzynce naściennej

Instant 155

 • Największa szybkość, największa gęstość urządzeń przewodowych i bezprzewodowych
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • 3×3 MIMO, trzy strumienie przestrzenne, przepustowość maks. 450 Mb/s (100 Mb/s w przypadku szyfrowania)
 • Cztery porty do podłączenia urządzeń przewodowych (opcjonalnie zasilanie przez Ethernet /PoE/ w przypadku dwóch portów)
 • Opcjonalne połączenie z siecią WAN 3G/4G
 • Montowany na biurku

Instant 108/109

 • Duża wydajność, duża gęstość urządzeń przewodowych i bezprzewodowych
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • 2×2 MIMO, maks. 300 Mb/s
 • Jeden port umożliwiający podłączenie urządzeń przewodowych
 • Opcjonalne połączenie z siecią WAN 3G/4G
 • Montowany na biurku

Instant 3

 • Najmniejszy i najbardziej ekonomiczny moduł do obsługi sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Jeden moduł radiowy 2,4 GHz
 • 2×2 MIMO, maks. 300 Mb/s
 • Dwa porty umożliwiające podłączenie urządzeń przewodowych
 • Opcjonalne połączenie z siecią WAN 3G/4G
 • Montowany na biurku

Instant 274/275/277

 • Moduły obsługi sieci Wi-Fi o gigabitowej przepustowości, o wzmocnionej konstrukcji, do montażu na zewnątrz
 • Moduły radiowe 2,4 i 5 GHz
 • 3×3 MIMO, trzy strumienie przestrzenne, maks. 1,3 Gb/s
 • Antena wewnętrzna lub zewnętrzna
 • Możliwość zamontowania na maszcie lub na budynku

W firmie Aruba przeprowadzono wyczerpujące testy wydajnościowe uwzględniające punkty dostępowe Instant i inne rozwiązania bez kontrolera. Uzyskano następujące wyniki:

 • 10-krotnie szybsze połączenia ze smartfonami, w pomiarach łącznej przepustowości w transmisji TCP do klienta (w Mb/s) dla 20 smartfonów (iPhone, 1×1:1), w paśmie 2,4 GHz.
 • O 69% szybsze połączenia z laptopami, w pomiarach łącznej przepustowości w transmisji dwukierunkowej TCP (w Mb/s) dla 20 laptopów (3×3:3) w paśmie 5 GHz.
 • Dwukrotnie większa liczba klientów korzystających z transmisji wideo w rozdzielczości HD, w przypadku transmisji wideo HD typu multicast do dużej liczby odbiorców (strumień wideo 5 Mb/s, określenie maksymalnej liczby podłączonych do sieci laptopów, przy jakiej odtwarzanie filmu jest jeszcze możliwe).

 

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i bieżące aktualności na swoją skrzynkę e-mail.


  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w celach marketingowych.

  Copyright 2015 - E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o.

  realizacja: estinet.pl
  do góry