• +48 22 814 14 80
 • sales(at)edirect.pl

Magazyn StorSimple

Rozwiązanie magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw obniżające koszty nawet o 60% – Magazyn StorSimple

Magazyn StorSimple to: 

 • Konsolidacja infrastruktury magazynu.
 • Automatyzacja zarządzania danymi w przedsiębiorstwie.
 • Przyspieszenie odzyskiwania po awarii i poprawa zgodności.
 • Zwiększenie elastyczności operacji informatycznych w celu obsługi najważniejszych działań firmy.

Każdego roku ilość przetwarzanych i przechowywanych przez organizację danych zwiększa się o 50-60%. Dodatkowo przepisy prawa oraz wewnętrzne polityki bezpieczeństwa zobowiązują nas do przechowywania tych danych przez wiele lat. 

Według badań Storage Networking Industry Association koszt rocznego utrzymania MB danych stanowi siedmiokrotności jego ceny. Przestrzeń magazynowa to nie tylko zakup dysków lecz drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do zasilenia urządzeń i ich schłodzenia oraz trudności w zarządzaniu i zabezpieczeniu tych danych. 

Zmieniając dotychczasowy model przechowywania danych można zmniejszyć wartość TCO (Total Cost of Ownership) o 60-80%. Oszczędne przechowywanie i archiwizacja danych to nie zakup taniej macierzy. To oszczędności na każdym etapie użytkowania zasobów magazynowych: zakupu (kosztów wejścia), implementacji, eksploatacji (koszty energii, oprogramowania, obsługi IT), gwarancji i serwisowania. 

Korzyści wynikające z zastosowania zdalnego magazynu danych Microsoft Azure i urządzenia StorSimple:

 • Niższy koszt całkowity przechowania i archiwizacji danych.
 • Niższe koszty inwestycji i przewidywalność kosztów rozwiązania. 
 • Gwarancja dostępności, bezpieczeństwa i prywatność danych. 
 • Szybszy dostęp do archiwum i odtworzenia danych (RTO). 
 • Konsolidacja magazynów danych. 

Wyzwania IT: 

 • Utrzymanie ciągłości pracy systemów. 
 • Obniżenie ryzyka utraty danych. 
 • Uruchomienie zapasowego ośrodka przechowywania danych (DisasterRecovery). 
 • Łatwe i elastyczne zwiększanie dostępnej pojemności. 
 • Szybsze (w porównaniu do bibliotek taśmowych) i bardziej niezawodne tworzenie kopii zapasowych. 
 • Obniżenie kosztów przechowywania danych. 

Dedykowane rozwiązanie sprzętowe Microsoft StorSimple (akcelerator i magazyn SSD/SAS) pozwala na bezpośrednie podłączenie zasobów lokalnych z magazynem zdalnym Microsoft Azure Storage. Microsoft StorSimple zapewnia efektywną i bezpieczną komunikację poprzez zastosowanie mechanizmów szyfrowania, deduplikacjidanych oraz inteligentnych algorytmy lokalizacji danych. Microsoft Azure Storage gwarantuje dostępność danych (SLA na poziomie 99,9%), a także ich bezpieczeństwo oraz prywatności dzięki możliwości pełnego szyfrowania danych. 

Magazyn StorSimple

Azure Media Services

Usługi multimediów w chmurze –  Azure Media Services

Usługa Azure Media Services pozwala na kodowanie i kompresję. Umożliwia także przechowywanie i przekazywanie
zawartości wideo oraz audio zarówno na żądanie, jak i poprzez przesyłanie strumieniowe do rozmaitych punktów końcowych, takich jak telewizory, komputery czy urządzenia mobilne. Dzięki Media Services z łatwością można stworzyć kompleksowy system obsługi multimediów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z integrowaniem wielu produktów i dostawców. 

Usługi platformy Azure zapewniające przepływy pracy klasy Premium związane z wideo: 

 • Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę. 
 • Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego. 
 • Rozszerzone możliwości odnajdywania i udostępniania multimediów za pomocą inteligentnych funkcji obsługi multimediów. 
 • Ochrona zawartości i szyfrowanie w standardach AES i PlayReady. 
 • Przesyłanie strumieniowe na żądanie i na żywo dzięki zintegrowanym możliwościom usługi Content Delivery Network. 
 • Rozbudowany ekosystem partnerów dostarczających wartości dodane. 

Azure Media Services

Pełna ochrona zawartości oraz transmisji

Firma Microsoft zapewnia bezpieczeństwo zasobów multimedialnych zarówno podczas przekazywania, magazynowania jak i odtwarzania za pomocą technologii Microsoft PlayReady Digital Rights Management (DRM) lub szyfrowania AES.

Szybkie i ekonomiczne kodowanie

Usługi Media Encoder systemu Azure obsługującej wiele formatów wejściowych i wyjściowych o jakości studyjnej. Możliwość wykorzystania dedykowanych jednostek kodowania zapewnia gwarancję wydajności i dostępności (SLA).

Wejściowe formaty “Video Codecs”: H.264 (Baseline, Main, and High Profiles); MPEG-1 (IncludingMPEG-PS); MPEG-2 (Simple and MainProfile); MPEG-4 v2 (Simple Visual Profile and Advanced Simple Profile); VC-1 (Simple, Main, and Advanced Profiles); Windows Media Video (Simple, Main, and Advanced Profiles); DV (DVC, DVHD, DVSD, DVSL); Grass Valley HQ/HQX. 

Wejściowe formaty “Audio Codecs”: AC-3 (Dolby Digital audio); AAC (AAC-LC, HE-AAC v1 with AAC-LC core; and HE-AAC v2 with AAC-LC core), MP3; Windows Media Audio (Windows Media Audio Standard, Windows Media Audio Professional, and Windows Media Audio Lossless).

Wyjściowe formaty “Video Codecs”: VC-1 (Advanced, Main, and Simple Profiles); H.264 (High, Main, and BaselineProfiles); VC-1 (Advanced Profile); H.264 (High, Main, and BaselineProfiles. 

Wyjściowe formaty “Audio Codecs”:Windows Media Audio Standard; Windows Media Audio Professional; Windows Media Audio Voice; Windows Media Audio Lossless; AAC-LC; HE-AAC v1; HE-AAC v2; Dolby Digital Plus. 

Sieć Content Delivery Network (CDN) o globalnym zasięgu
Microsoft Azure to nie tylko 19 głównych centrów przetwarzania danych lecz także sieć ponad 30 ośrodków wspomagających dostarczanie treści multimedialnej (w tym CDN w Warszawie). Ośrodki te pozwalają efektywnie dostarczać zawartość multimedialną o wysokiej przepustowości. 

Microsoft Intune

Pełna kontrola nad urządzeniami mobilnymi – Microsoft Intune

Usługa Microsoft Intune pozwala podłączyć do zasobów firmy dowolne urządzenie mobilne (Windows Phone, Android, iOS), odpowiednio je zabezpieczyć (m.in. wymuszanie hasła zabezpieczającego urządzenie, szyfrowanie danych) jak i kontrolować (m.in. zdalna instalacja oprogramowania, audyt oprogramowania i sprzętu, zdalne usuwanie danych). 

Dzięki zastosowaniu Microsoft Intune pracownicy uzyskują bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji oraz danych z dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia.

Dzięki budowie modułowej usługa Microsoft Intune może zostać dostosowana do wymagań zarówno mniejszych organizacji jak i przedsiębiorstw z segmentu Enterprise.

 • Tryb „On-Line” pozwala zarządzać urządzeniami przy pomocy konsoli Microsoft Intune umieszczonej na serwerach Microsoft. (do 7 000 urządzeń). 
 • Tryb „Hybrydowy” pozwala zarządzać urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z konsoli System Center Configuration Manager służącej do zarządzania komputerami PC. (do 200 000 urządzeń). 

Dlaczego warto wybrać usługi Intune?

 • Obsługa zróżnicowanego ekosystemu rozwiązań mobilnych

Bezpieczne zarządzanie urządzeniami z systemem iOS, Android, Windows i macOS z jednego, zunifikowanego rozwiązania mobilnego.

 • Osiągnięcie efektywności działania IT w chmurze

  Koniec z utrzymywaniem lokalnych serwerów — dzięki skalowalnej globalnie i zawsze aktualnej architekturze możesz przeznaczyć swój czas na realizację potrzeb biznesowych. 

 • Ochrona danych z rejestracją urządzeń lub bez niej

  Możliwość tworzenia zasad ochrony aplikacji zapewniających bezpieczeństwo danych firmowych bez konieczności zarządzania urządzeniami użytkowników.

 • Wdrażanie i sukces dzięki pomocy Microsoft

  Możliwość korzystania z dostępnej na całym świecie, przez cały rok i całą dobę pomocy technicznej firmy Microsoft oraz prekonfigurowanego rozwiązania FastTrack stanowiącego wsparcie dla wdrożeń, dostępnego w ramach subskrypcji.

Microsoft Intune

 

Automatyczna implementacja polityk bezpieczeństwa i ustawień

W chwili gdy urządzenie mobilne podłączone zostanie do usługi Microsoft Intune następuje automatyczna implementacja zasad bezpieczeństwa ustalonych przez administratora organizacji: 

 • Szyfrowanie dokumentów oraz wiadomości pocztowych.
 • Wymuszenie silnego hasła zabezpieczającego urządzenie. 
 • Zablokowanie możliwości instalacji nieautoryzowanych wersji systemu oraz nieautoryzowanych aplikacji. 
 • Implementacja certyfikatów bezpieczeństwa, profili sieci WiFi, konfiguracji VPN, wymaganych aplikacji biznesowych. 

Zarządzanie aplikacjami i danymi

Microsoft Intune pozwala oddzielić aplikacje i dane biznesowe od aplikacji i danych prywatnych użytkownika. 

 • Pracownik ma dostęp do aplikacji i danych biznesowych (Dział IT w pełni kontroluje wykorzystanie tych danych. Może więc np. zablokować możliwość ich zapisu w ramach aplikacji prywatnych zapobiegając w ten sposób wyciekom informacji). 
 • Użytkownik może instalować prywatne aplikacje (Dział IT ma jednak możliwość blokowania aplikacji niepożądanych). 
 • Użytkownik może przechowywać na urządzeniu dane prywatne np. zdjęcia i dokumenty. (Dział IT w momencie odłączenia urządzenia od sieci firmowej może dokonać selektywnego wymazania jedynie danych firmowych pozostawiając treści prywatne). 

Azure Site Recovery Service

Zarządzanie ciągłością działania organizacji – Azure Site Recovery Service

Usługa Azure Site Recovery (ASR) zabezpiecza krytyczne aplikacje dla funkcjonowania firmy, koordynując replikację maszyn/systemów utrzymywanych w chmurze prywatnej organizacji i ich odzyskiwanie we wcześniej wskazanym miejscu (centrum zapasowe organizacji, centrum zapasowe Partnera lub bezpośrednio w chmurze Microsoft Azure). Usługa pozwala zabezpieczyć infrastrukturę wielkości nawet setek maszyn/systemów zarówno środowisk fizycznych jak i zwirtualizowanych (Hyper-V lub Vmware). 

Azure Site Recovery Service: 

 • Zautomatyzowana ochrona i replikacja maszyn wirtualnych. 
 • Zdalne monitorowanie kondycji. 
 • Dostosowywalne plany odzyskiwania. 
 • Testowanie planów odzyskiwania bez zakłócania normalnej pracy. 
 • Zorganizowane odzyskiwanie w razie potrzeby. 
 • Replikacja do platformy Azure i odzyskiwanie na niej. 

Azure Site Recovery Service

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz zgodności z normami bezpieczeństwa usługa replikacji, pozwala na pełne szyfrowanie zarówno transmisji jak i przechowywanych danych. 

Azure Site Recovery Service

Czy Twoja firma będzie nadal funkcjonować w przypadku awarii serwerowni?

Stały dostęp do informacji stanowi najważniejszą wartość dla organizacji. Z perspektywy działu IT krytyczne jest więc zapewnienie najwyższego poziomu dostępności usług i aplikacji (SLA) zarówno dla działów biznesowych, Klientów oraz Partnerów organizacji.

 • Jak szybko jesteś w stanie odtworzyć i udostępnić produkcyjnie systemy utrzymujące krytyczne aplikacje biznesowe?
 • Jaki będzie koszt poniesiony przez organizacje w związku z przestojem infrastruktury IT?

Azure Site Recovery Service

Wyzwania IT:

 • Duża liczba powiązań pomiędzy systemami. 
 • Niejednolite środowisko IT (różne platformy). 
 • Dynamiczny wzrost ilość danych. 
 • Rosnące koszty złożonych systemów DR. 

W rezultacie bardzo często rozwiązania DR traktują systemy wybiórczo, dane przechowywane są zbyt krótko, a plany odtwarzania pozostają nietestowane i tym samym niegodne zaufania. 

Microsoft Azure SiteRecovery to:

 • Pełna automatyzacja. 
 • Zwiększenie integracji środowisk. 
 • Objęcie systemem DR wszystkich aplikacji. 
 • Wyeliminowanie taśm. 
 • Rozwiązanie optymalne kosztowo. 
 • Cykliczne testy planów odtwarzania. 

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i bieżące aktualności na swoją skrzynkę e-mail.


  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w celach marketingowych.

  Copyright 2015 - E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o.

  realizacja: estinet.pl
  do góry