• +48 22 814 14 80
 • sales(at)edirect.pl

Microsoft Windows Server 2012 R2

WindowsServer 2012 R2

Centrum bez granic – Microsoft Windows Server 2012 R2

Świat technologii informatycznych (IT) zmienia się szybko, więc tradycyjne podejścia do rozwiązywania problemów infrastruktury przestają wystarczać. Wizja Microsoft dotycząca tej nowej ery IT koncentruje się na dostarczeniu jednolitej platformy dla infrastruktury, aplikacji i danych w ramach koncepcji Cloud OS, która łączy centra przetwarzania danych klienta, usługodawcy i chmurę publiczną Microsoft Azure. Kluczowym elementem Cloud OS jest Microsoft Windows Server 2012 R2, platforma klasy „enterprise” umożliwiająca zoptymalizowanie przedsiębiorstwa dzięki chmurze bez zbędnych nakładów finansowych.

Centrum przetwarzania danych klasy korporacyjnej i platforma w chmurze

System Windows Server 2012 R2 oferuje przedsiębiorstwom infrastrukturę klasy „enterprise” dla centrów przetwarzania danych i chmur, wspierającą architekturę typu „multi tenant” i upraszczającą wdrażanie usług IT. System Windows Server 2012 R2 pozwala w niedrogi sposób zapewnić ciągłość działania w oparciu o wiele węzłów. Gwarantuje też długi czas sprawnego działania usług i zaawansowane możliwości odzyskiwania awaryjnego.
Jako otwarta platforma dla aplikacji tradycyjnych oraz webowych, system Windows Server 2012 R2 umożliwia tworzenie, wdrażanie i skalowanie nowoczesnych rozwiązań zarówno w centrach przetwarzania danych, jak i w chmurze.
Windows Server 2012 R2 pozwala ponadto pracownikom działu IT zwiększyć możliwości użytkowników dzięki dostarczeniu im elastycznych, opartych na politykach zasobów, a jednocześnie zapewnienia ochronę informacji przedsiębiorstwa.
Niezależnie od tego, czy chodzi o duże przedsiębiorstwo, dostawcę usług, czy też małą lub średnią firmę, system Windows Server 2012 R2 umożliwia zoptymalizowanie funkcjonowania IT dzięki rozwiązaniom chmurowym.


Sama implementacja zwirtualizowanego rozwiązania w obrębie istniejącej infrastruktury może nie wystarczyć, aby zapewnić elastyczność wymaganą przy obecnej technologii IT. System Windows Server 2012 R2 zmienia równanie wirtualizacji, umożliwiając wdrażanie infrastruktury typu „multi tenant” w chmurze i zarządzanie nią w obrębie elastycznego środowiska IT adaptującego się do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Nowe i udoskonalone funkcje systemu Windows Server 2012 R2 dają możliwość efektywnego wykorzystania potencjału istniejącego centrum przetwarzania danych, a jednocześnie zapewniają najwyższą w branży wydajność pracy serwerowym aplikacjom Microsoft. Dostęp do takich zasobów przedsiębiorstwa jak aplikacje, pamięć masowa i sieci zwiększa dynamikę firmy, a jednocześnie ważne informacje pozostają chronione.
System Windows Server 2012 R2 można łatwo skalować dzięki obsłudze aż do 64 procesorów i 1 terabajta pamięci operacyjnej dla gości Hyper-V, a także wirtualnych dysków VHDX o pojemności do 64 terabajtów. Dodatkowo zaawansowane funkcje dostępności chronią przed awariami usług. Z kolei zautomatyzowana ochrona i odzyskiwanie zapewniające bez dodatkowych kosztów ciągłość działania przedsiębiorstwa lokalnie i w chmurze sprawiają, że dzięki mniejszemu ryzyku przestojów w działaniu systemów, aplikacji i usług można podnieść poziom umowy SLA.
System Windows Server 2012 R2 oferuje także rozszerzone wparcie heterogenicznych środowisk centrów przetwarzania danych, w tym rozbudowaną obsługę systemu Linux. Dzięki temu chronione są już poniesione przez klientów inwestycje w różnorodne technologie.

 •  Proste i ekonomiczne

System Windows Server 2012 R2 umożliwia połączenie rozwiązań lokalnych i chmurowych bez konieczności przebudowywania aplikacji, infrastruktury czy też platformy zarządzania systemami.


Windows Server 2012 R2 oferuje jedną z najlepszych w branży skalowalność wirtualizacji serwerów. 


Bazując na możliwościach Windows Server 2012 R2 można budować pamięć masową klasy korporacyjnej na potrzeby dowolnych aplikacji i systemów za cenę stanowiącą ułamek ceny autonomicznych rozwiązań pamięci masowej. Skalowanie w poziomie klastrów plikowej pamięci masowej, tworzenie pul pamięci wirtualnej i automatyczne dzielenie na warstwy zapewnia uzyskanie wysokowydajnej pamięci masowej i dostępności w połączeniu z efektywnym wykorzystaniem pojemności przy użyciu standardowych, przystępnych cenowo konfiguracji serwerowych.
Ponadto funkcje takie jak zwiększona gęstość i lepsza wydajność maszyn wirtualnych umożliwiają zwiększanie pojemności przy niższych nakładach finansowych niż w przypadku alternatywnych zintegrowanych, sprzętowych rozwiązań infrastrukturalnych. Dzięki funkcjom takim jak wirtualizacja sieci w Hyper-V, rozszerzalny przełącznik Hyper-V i wbudowana brama brzegowa „multi tenant”, system Windows Server 2012 R2 oferuje z pudełka bezproblemowe i niedrogie rozwiązanie sieci sterowanej programowo (SDN).

 • Aplikacje w centrum uwagi

System Windows Server 2012 R2 umożliwia tworzenie i wdrażanie w centrum przetwarzania danych aplikacji, które wykorzystują interfejsy API oraz chmurowe usługi aplikacyjne wyższego poziomu, kompatybilne z chmurami dostawców usług oraz platformą chmury publicznej Microsoft Azure. Ta funkcjonalność zapewnia lepszą przenaszalność aplikacji pomiędzy środowiskami lokalnymi, chmurą publiczną i hostowaną przez partnera, co zwiększa wszechstronność i elastyczność oferowanych usług IT.
Windows Server 2012 R2 dostarcza także architekturę, usługi i narzędzia do zwiększenia skalowalności i elastyczności w przypadku aplikacji działających w środowisku typu „multi tenant” jak i rozwiązań internetowych. Funkcje takie jak skalowalność wykorzystująca architekturę NUMA, scentralizowana obsługa certyfikatów SSL i inicjalizacja aplikacji pozwalają zarówno poprawić wykorzystanie zasobów jak i zwiększyć wydajność tworzonych rozwiązań.
System Windows Server 2012 R2, jako najlepsza platforma dla architektury .NET, oferuje ponadto rozszerzone wsparcie dla innych aplikacji, szablonów i języków programistycznych, w tym „open source”.

 • Z myślą o użytkownikach

Windows Server 2012 R2 zapewnia nowe możliwości dostępu do informacji i danych niezależnie od infrastruktury, sieci, urządzenia i aplikacji. Pracownicy działu IT mogą zapewnić spójny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa, zarządzając i federując tożsamości i uwierzytelnienia użytkowników w całej organizacji – tak lokalnie jak i w chmurze, a jednocześnie umożliwić nieprzerwane i bezpieczne korzystanie z dostępu do sieci firmowej. Windows Server 2012 R2 ułatwia także wdrożenie infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) i wpływa na obniżenie kosztów dzięki nowym możliwościom w zakresie obsługi pamięci masowej, w tym deduplikacji, na potrzeby VDI.
Dodatkowo Windows Server 2012 R2 pozwala lepiej chronić informacje i zarządzać ryzykiem — służą temu walidacja tożsamości użytkowników, weryfikacja ich urządzeń i wykorzystywanie klasyfikacji danych.


Najważniejsze funkcje Windows Server 2012 R2

Wysokowydajna migracja maszyn wirtualnych na żywo

Migracja maszyn na żywo to funkcjonalność Hyper-V znana od wersji 2008R2. Nową możliwością Windows Server 2012 R2 jest kompresja migrowanego pliku VHD/VHDX, która przyspiesza cały proces migracji na docelowy host prawie dwukrotnie. Ponadto, dzięki nowej usłudze ‘odciążenie RDMA’ (Remote Direct Memory Access) można przenosić obciążenie operacji migracji maszyny z procesora i pamięci RAM bezpośrednio na sprzęt.

Wielowęzłowa replikacja z konfiguracją czasu

Funkcja Hyper-V Replica, wprowadzona w wersji 2012, pozwala w prosty sposób zabezpieczyć krytyczne maszyny wirtualne i wykonywać ich backup na inny host. Jest niezależna od zastosowanych rozwiązań pamięci masowych i sieci. Replikacja następuje okresowo, asynchronicznie i w sieci IP (najczęściej do zdalnej lokalizacji). Administrator może testować repliki (bez naruszania replikacji), a w razie problemów w podstawowym centrum danych szybko przywrócić ich działanie w centrum zapasowym. W Windows Server 2012 R2 możliwe jest ponadto dodanie do klasycznej replikacji dwuhostowej dodatkowego węzła zapasowego. Nową możliwością są ponadto konfigurowalne czasy replikacji (30 sekund, 5 lub 15 minut).

Współdzielone dyski wirtualne (VHDX)

Wśród wielu opcji klastrowania systemów gości, Windows Server 2012 R2 dodaje kolejną. Dyski wirtualne (VHDX) mogą być teraz współdzielone pomiędzy maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualnego kontrolera SCSI, a także umieszczone na serwerze plików lub w formacie CSV. Eliminuje to potrzebę korzystania z iSCSI czy Virtual Fiber Channel. Współdzielone dyski VHDX współpracują z technologiami Dynamic Memory, Live Migration i Storage Live Migration.

Rozbudowane usługi integracyjne dla systemów Linux

Systemy linuxowe mogą działać w środowisku maszyn wirtualnych Hyper-V. W Windows Server 2012 R2 dodano nowe sterowniki, które poprawiają wydajność maszyn działających na Hyper-V. Linux Integration Services pozwalają wykorzystać, również w maszynach linuxowych, możliwości Dynamic Memory oraz backupowania maszyn na żywo bez przestoju w ich pracy.

Storage Spaces z automatycznymi warstwami

Funkcja Storage Spaces pozwalała efektywnie wykorzystać i zoptymalizować użycie tradycyjnych rozwiązań dyskowych w miejsce drogich pamięci masowych. Dzięki niej uzyskano wysoko wydajne serwowanie plików, ze skalowalnością i elastycznością zbliżoną do dedykowanych rozwiązań sprzętowych. Nowością w Windows Server 2012 R2 jest automatyczne tworzenie warstw tak zgrupowanych dysków. Można łączyć jednocześnie klasyczne dyski HDD i szybkie SSD. System automatycznie zarządza plikami i alokuje je pomiędzy warstwami, w zależności od częstości wykorzystania (w droższej, ale szybszej przestrzeni SSD lub tańszej, ale wolniejszej tradycyjnej). Możliwe jest także manualne przypisanie pliku do warstwy przez administratora. Dzięki temu pliki najczęściej używane będą zawsze szybko dostępne.

Deduplikacja VHD w scenariuszach VDI

W Windows Server 2012 wprowadzono deduplikację danych na serwerach plików. Występujące w różnych miejscach takie same fragmenty danych przechowywane są tylko w jednej kopii. Oznacza to oszczędność przestrzeni dyskowej (zwłaszcza przy wielu podobnych lub takich samych plikach przechowywanych przez wielu różnych użytkowników). W Windows Server 2012 R2 deduplikacja jest dodatkowo w pełni wspierana także na dyskach przechowujących działające maszyny wirtualne (i ich pliki VHD/VHDX). Deduplikacja sprawdza się w przypadku serwerów hostujących maszyny wirtualne dla scenariuszy VDI. Zdalna deduplikacja pozwala zwiększyć gęstość maszyn wirtualnych na hoście, redukując znacząco koszty przechowywania danych. Dodatkowo wzrasta wydajność ze względu na możliwości cache’owania zdeduplikowanych danych.

Synchronizacja danych z urządzeniami użytkowników: Work Folders

Funkcja ta pozwala udostępniać użytkownikom w firmie dane i foldery, znajdujące się na serwerze firmowym. Mogą one być w bezpieczny sposób synchronizowane na urządzenia użytkowników (także prywatne, niepodłączone do domeny) przy zachowaniu pełnej kontroli przez administratora. Może on zdalnie zainicjować usunięcie takich danych oraz wymusić określoną politykę bezpieczeństwa dla urządzenia prywatnego (np. wymaganie hasła lub blokowanie urządzenia po założonym czasie nieaktywności). Funkcja wymaga po stronie klienckiej Windows 8.1.

Dostęp do sieci firmowej komputerów bez Active Directory: Workplace Join

Funkcja pozwala na dostęp do określonych zasobów z urządzeń niepodłączonych do domeny. Aby to wykonać administrator, za pomocą nowej usługi Device Registration Service w ramach ADFS, może zezwolić na podanie na urządzeniu niedołączonym do domeny poświadczeń z AD i na tej podstawie wygenerować certyfikat dla urządzenia zezwalający na dostęp do określonych zasobów.

PowerShell 4.0

W wersji 4.0 środowiska PowerShell dodano wiele nowych, wygodnych komend (tzw. cmdlet’ów) oraz narzędzie Desired State Configuration (DSC). Udostępnia ono nowy sposób pełnego zarządzania konfiguracją wielu elementów infrastruktury – od instalacji ról, po wdrażanie oprogramowania i konfigurację rejestru czy zarządzanie procesami i usługami. Pozwala automatyzować czynności w zdefiniowany sposób i dbać o utrzymanie określonej konfiguracji dla danych elementów (np. serwerów z grupy). Wszelkie jej zmiany są sygnalizowane i naprawiane.

Edycje Windows Server 2012 R2

 • Datacenter: przeznaczona do obsługi środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji i chmur prywatnych.
 • Standard: przeznaczona do środowisk fizycznych (niezwirtualizowanych) i częściowo zwirtualizowanych.
 • Essentials: dla małych przedsiębiorstw z maksymalnie 25 użytkownikami i 50 urządzeniami, uruchamiana na serwerach wyposażonych w maksymalnie dwa procesory.
 • Foundation: przeznaczona dla małych firm i organizacji posiadających maksymalnie 15 użytkowników, obsługuje serwery jednoprocesorowe.

 

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i bieżące aktualności na swoją skrzynkę e-mail.


  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w celach marketingowych.

  Copyright 2015 - E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o.

  realizacja: estinet.pl
  do góry