• +48 22 814 14 80
 • sales(at)edirect.pl

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 – Pełen dostęp, kontrola i ochrona e-maili z pakietu Office 365 

Wykorzystaj Veeam Backup dla Microsoft Office 365 i nigdy nie trać dostępu do e-maili

Niezależnie od tego, czy Twoja firma całkowicie przeszła na pakiet Office 365, ma hybrydowe środowisko Exchange/Office 365, czy oferuje usługi tworzenia kopii zapasowych pakietu Office 365, jej cele biznesowe są takie same. Potrzebna jej jest kontrola nad danymi oraz poręczne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pakietu Office 365. Korzystając z rozwiązania Veeam® Backup dla Microsoft Office 365, przedsiębiorstwa mogą wyeliminować ryzyko utraty dostępu do e-maili pakietu Office 365 i zapewnić dostępność użytkownikom. 

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy

Pakiet Microsoft Office 365 sprawia, że przedsiębiorstwo funkcjonujące non stop (AlwaysOn Enterprise™) może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury e-mail. Jest też znakomitym sposobem na ograniczenie wielkości środowiska lokalnego i zwolnienie zasobów IT. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej danych pakietu Office 365. 

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oferuje następujące korzyści:
• Kontrola nad firmowymi danymi pakietu Office 365
• Ograniczenie czasu i nakładu pracy niezbędnego do znajdowania i przywracania e-maili
• Ochrona przed scenariuszami utraty danych, przed którymi nie zabezpiecza firma Microsoft
• Ułatwienie migracji e-maili między pakietem Office 365 i lokalnym serwerem Exchange

Tworzenie kopii zapasowych danych Office 365 i Exchange w środowisku lokalnym

Konieczność tworzenia kopii zapasowych e-maili z pakietu Office 365 w dodatkowej lokalizacji może wynikać z wielu powodów, takich jak konieczność przestrzegania reguły backupu 3-2-1, ułatwienie operacji eDiscovery oraz zachowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami i wymogami prawnymi. Jednak najważniejsza jest chęć ograniczenia ryzyka i zyskania pewności, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane użytkowników. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 pozwala pobierać elementy skrzynek pocztowych Office 365 Exchange Online (e-maile, terminy kalendarza i kontakty*) z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzyć kopie zapasowe tych danych w macierzystym formacie programu Microsoft Exchange, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue. Ponadto przy użyciu tych samych interfejsów API co w przypadku pakietu Office 365 można w środowisku lokalnym
tworzyć kopie zapasowe danych programu Exchange. Ogranicza to wpływ na infrastrukturę Exchange i umożliwia częstszy backup e-maili użytkowników. 

Przywracanie e-maili, terminów kalendarza i kontaktów pakietu Office 365 

Nie ma nic lepszego niż szybkie i wydajne przywracanie elementów skrzynek pocztowych pakietu Office 365 w ramach odzyskiwania granularnego. Wbudowane narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia szybkie wyszukiwanie i odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych przechowywanych w archiwach pakietu Office 365 lub lokalnych kopiach zapasowych programu Exchange. Elementy skrzynek pocztowych można przywracać bezpośrednio do skrzynki w pakiecie Office 365 lub lokalnej skrzynki Exchange, zapisywać jako pliki, wysyłać jako załączniki do e-maili albo eksportować w formacie PST. 

Operacje eDiscovery w archiwach poczty e-mail pakietu Office 365

Gdy nie jest dostępna lokalna kopia danych, pozyskiwanie e-maili w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym i czasochłonnym, a nawet poważnie zakłócić normalne funkcjonowanie firmy. W przypadku rozwiązań Veeam ten problem nie istnieje! Korzystając ze znajomych, zaawansowanych funkcji wyszukiwania oraz elastycznych opcji odzyskiwania i eksportu dostępnych w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange, można wykonywać operacje eDiscovery w archiwach poczty e-mail pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku kopii zapasowych lokalnego serwera Exchange.
*Obsługa programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm będzie dostępna już wkrótce w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2!

Co nowego w wersji 1.5? 

Większa skalowalność

Architektura z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, umożliwiająca ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji oraz ułatwiająca usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365. 

Zaawansowana automatyzacja i samodzielne przywracanie

Kompleksowa automatyzacja dzięki obsłudze zestawu PowerShell i interfejsu RESTful API obejmującej wszystkie
funkcje produktu, a także samoobsługowe mechanizmy przywracania dla klientów usługodawcy — ograniczenie nakładu pracy związanej z zarządzaniem, skrócenie czasu odzyskiwania i obniżenie kosztów. 

Rozszerzona obsługa platform

W tym ochrona folderów publicznych, ściślejsza integracja z hybrydowymi środowiskami poczty e-mail, a także
rozszerzona obsługa obejmująca pakiet Office 365 dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersje pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin. 

Spełnienie wymagań prawnych

Kopia zapasowa danych pakietu Office 365 pozwala przechowywać e-maile przez dowolnie długi czas, zgodnie z zasadami przechowywania długoterminowego wynikającymi z uwarunkowań prawnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania granularnego możesz mieć pewność, że odzyskasz dokładnie te dane, których potrzebujesz — i nic więcej.

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Niezrównana skalowalność dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, kompleksowa
automatyzacja z pełną obsługą zestawu PowerShell i interfejsu RESTful API oraz samoobsługowe funkcje przywracania dla klientów usługodawcy. 

STORMSHIELD UTM- współczesne wyzwania dla menadżera

STORMSHIELD UTM

Wyzwania IT przed jakimi stoją współcześni menadżerowie:

 • Ataki na infrastrukturę IT firmy, uderzające w reputację rynkową firmy i przekładające się na spadek zaufania do firmy oraz obniżenia wyników finansowych.
 • Internet – narzędzie niezbędne we współczesnej firmie, przyczynia się do obniżenia efektywności pracowników. Według badań pracownik spędza średnio około 2 godzin na stronach www w godzinach pracy.
 • Spam – w znaczący sposób obniżający produktywność pracowników.
 • Rozbudowane, skomplikowane i kosztowne rozwiązania IT proponowane przez działy informatyki wymagające nakładów na administrację oraz poświęcenia dodatkowych środków finansowych i czasu na szkolenia z zakresu ich efektywnego wykorzystania.
 • Szpiegostwo przemysłowe, polityczne i gospodarcze. Hakerzy kierują swoje ataki na konkretną sieć z zadaniem kradzieży danych osobowych, wrażliwych danych firmowych, przekierowania środków pieniężnych na inne konta, wyłudzenia pieniędzy przy użyciu firmowych komputerów, czy dokonaniem zmian na stronie internetowej.

Nie raz udowodniono, że wielu amerykańskich czy chińskich producentów implementuje oprogramowanie szpiegujące w eksportowanym sprzęcie. Warto więc przy wyborze UTMa zwrócić uwagę czy dane rozwiązanie posiada europejskie certykaty bezpieczeństwa takie EU Restricted, NATO czy Common Criteria EAL 4+.

W jaki sposób wdrożenie urządzenia STORMSHIELD UTM wpływa na bezpieczeństwo i efektywność biznesową firmy?

Wzmocnienie bezpieczeństwa firmy oraz jej danych:

 • Rozwiązanie STORMSHIELD zostało wyposażone w autorski system ochrony przed włamaniami do sieci firmowej (ASQ), który jest w stanie powstrzymać nawet ataki przygotowywane pod kątem konkretnej firmy (w odróżnieniu od systemów IPS bazujących na sygnaturach, które w takich sytuacjach są bezradne).
 • Firewall blokuje próby nieuprawnionego dostępu z zewnątrz.
 • Jeśli firma posiada własny sklep internetowy lub serwis WWW – system ochrony przed włamaniami eliminuje
  również ataki na serwis internetowy firmy, co ma fundamentalne znaczenie dla wizerunku firmy (ochrona marki i wrażliwych danych firmowych).
 • Urządzenie usuwa wirusy z ruchu przechodzącego w sieci firmowej – jest to dodatkowa warstwa ochrony poza
  programami antywirusowymi na poszczególnych komputerach.
 • Poprzez szczegółowy monitoring pracy każdego z pracowników zyskujemy szczegółowe informacje w przypadku
  prób sabotażu, a także prób nieuprawnionego dostępu wewnątrz firmy przez jej pracowników.
 • Urządzenie wykrywa na komputerach stare, nieaktualne wersje programów zawierające luki bezpieczeństwa –
  urządzenie zbiera informacje o takich przypadkach i raportuje takie zdarzenia administratorowi, który następnie może je usunąć.

Uniknięcie prawnej odpowiedzialności firmy:

 • Poprzez uszczelnienie dostępu do danych osobowych, bazy klientów – radykalnie zwiększa bezpieczeństwo
  danych.
 • Firma ponosi odpowiedzialność za instalację nielegalnego oprogramowania. STORMSHIELD potrafi sprawdzać jakie programy łączą się z Internetem z poszczególnych komputerów – dzięki temu szybko można wykryć fakt samowolnego zainstalowania programu przez pracownika (o ile tylko łączy się z siecią).
 • W przypadku podjęcia nielegalnych działań przez pracownika firmy, zyskujemy szczegółowe raporty imiennego aktywności danej osoby w sieci (a nie tylko komputera – pod warunkiem integracji STORMSHIELD z bazą użytkowników).

Podniesienie efektywności pracy:

 • Urządzenie umożliwia zdalny dostęp pracowników do zasobów sieci firmowej – plików, poczty, systemu CRM itp. poprzez bezpieczne, szyfrowane tunele VPN (jako jedyny UTM posiada w tym zakresie certykat bezpieczeństwa UE na poziomie EU Restricted).
 • Urządzenie pozwala wybranym pracownikom i grupom blokować dostęp do stron niezwiązanych z pracą, zmniejszając ilość czasu „marnowanego” na bezproduktywną aktywność w Internecie (np. Allegro, Facebook, demotywatory, kwejk itd.) – STORMSHIELD robi to lepiej niż większość urządzeń konkurencji, ponieważ filtr stron internetowych został stworzony z udziałem polskiego dystrybutora, na podstawie badań aktywności w Internecie pracowników polskich firm (konkurencja bazuje najczęściej na zagranicznych bazach stron WWW).
 • Pozwala odciąć pracownikom możliwość pobierania danych przez sieci P2P (np. pirackich wersji oprogramowania, filmów oraz muzyki) oraz korzystania z komunikatorów (np. Skype).
 • Cały czas możemy w wybranych dniach, godzinach lub dla wybranych pracowników pozwalać na więcej – robić wyjątki w razie potrzeby.
 • W przypadku szczytu aktywności firmy (np. okres przedświąteczny) i dużego ruchu w sieci urządzenie umożliwia zachowanie płynności pracy najważniejszych działów poprzez nadanie priorytetów ruchu w sieci, np. e-mailom z zamówieniami, osobom obsługującym system CRM, a zmniejszenie wykorzystania łącz do mniej ważnych zadań (np. strony WWW).
 • Wyeliminowanie niepożądanych e-maili (spamu).

Kontrola pracowników

 • Menedżerowie mogą otrzymywać regularnie raporty o tym jakie strony, w jakich godzinach odwiedzał konkretny pracownik (nie tylko konkretny komputer), ile danych pobierał – wszystko w języku polskim i bez dodatkowych kosztów. Na tej podstawie można podjąć decyzję, jakie strony należy konkretnemu pracownikowi zablokować, aby poprawić jego efektywność pracy.
 • Raporty zawierają informacje, które aplikacje sieciowe zainstalowane na komputerze pracownika są podatne na
  zagrożenia.
 • W razie potrzeby można niektóre grupy (np. zarząd) wyłączyć z monitorowania.
 • Istnieje możliwość wydzielenia odrębnej sieci dla gości bez dostępu do systemów wewnętrznych firmy (np. Wi-Fi, gniazdka w pokojach do spotkań).

Redukcja kosztów

 • Urządzenie STORMSHIELD wykonuje funkcje różnych rozwiązań kupowanych zwykle osobno – jeśli zsumujemy łączny koszt dobrej klasy firewalla, systemu IPS, systemu filtrowania ruchu WWW, antyspamu i rozwiązań do kanałów VPN otrzymujemy koszt nawet kilkukrotnie wyższy niż wdrożenie rozwiązań STORMSHIELD.
 • Dzięki odcięciu możliwości korzystania z Internetu w celach niezwiązanych z pracą, spada wykorzystanie łącza
  internetowego – mamy wtedy szybszy Internet do pracy i nie musimy kupować szybszych łącz (istnieją przypadki w dużych urzędach, gdzie ruch spadał nawet o 50%!).
 • W przypadku firmy z kilkoma oddziałami, wykorzystanie szyfrowanego tunelu VPN pomiędzy urządzeniami
  eliminuje konieczność dzierżawy drogich łącz od dostawców Internetu – taka inwestycja zwraca się w kilka miesięcy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach STORMSHIELD:

Flexera InstallAnywhere

Czym jest Flexera InstallAnywhere ?

Flexera InstallAnywhere to narzędzie dla twórców oprogramowania, umożliwiające profesjonalne przygotowanie instalacji dla systemów Solaris, HP-UX, AIX, Linux , i5/OS, Mac OSx i Windows. Korzystanie z programu InstallAnywhere wymiernie obniża koszty i czas pracy.

Redukcja czasu tworzenia oprogramowania:

 • Możliwość tworzenia instalacji w kilka minut, dzięki Project Wizard oraz Advance Desiner
 • Instalacja oprogramowanie na wielu platformach, zarówno tych fizycznych, jak i wirtualnych przy wykorzystaniu jednego pliku projektowego
 • Tworzenie instalatorów dla  złożonych aplikacji przy pomocy zaawansowanej opcji dostosowywania

Zwiększenie komfortu użytkowników końcowych:

 • Możliwość tworzenia instalatorów pasujących do firmy i marki produktu, dzięki niestandardowym grafikom, animacjom i przejrzystym zdjęciom
 • Automatyczna lokalizacja instalacji tekstu dostępna w 31 językach
 • Możliwość nadawania instalacjom wieloplatformowym specjalnych funkcjonalności – dzięki szerokiemu zestawowi standardowych działań oraz indywidualnemu kodowi API

Proste wdrożenia wirtualizacyjne i chmurowe:

 • Możliwość łatwego tworzenia wirtualnych maszyn do wdrażania wieloplatformowych aplikacji automatycznie do Amazon EC2
 • Możliwość prostego tworzenie multiplatformowych wirtualnych aplikacji OVF 1.1 RoHS

Flexera InstallShield

Flexera InstallShield to oprogramowanie przeznaczone do tworzenia instalatorów, umożliwiające wizualne tworzenie instalatorów za pomocą kreatorów.  Zaletą Flexera InstallShield jest wsparcie Microsoft Web Deploy, zoptymalizowanego interfejsu użytkownika poprzez wsparcie dla instalacji DPI-Aware oraz lepszą produktywność programistów dzięki automatycznie generowanym wirtualnym maszynom dla instalacji testowych. Wartością programu jest możliwość budowania pakietów instalacyjnych dla urządzeń mobilnych, możliwość budowania pakietów instalacyjnych zarówno dla platformy 32 i 64 bitowej.

Flexera InstallShield – uproszczone wdrożenia aplikacji wirtualnych i opartych na chmurze:

 • Wielowarstwowe szablony instalacyjne do wdrażania aplikacji webowych/serwerowych jako pojedyncze pakiety pracujące w chmurze
 • Wdrażanie hybrydowych baz danych ze wsparciem dla Windows Azure SQL
 • Wsparcie dla bezpiecznego wdrażania aplikacji wirtualizacji aplikacji poprzez sprawdzenie ich zgodności i tworzenie pakietów Microsoft App-V

Flexera InstallShield –  rozwiązanie dla środowiska Microsoft Windows wraz ze wsparciem dla Visual Studio:

 • Kompleksowe wsparcie dla Microsoft Windows 7 i 8 – szybki, łatwy sposób na budowanie instalatorów Windows
 • Możliwość tworzenia instalacji bezpośrednio w Microsoft Visual Studio
 • Pomoc dla klientów korporacyjnych korzystających z inwentaryzacji oprogramowania ISO 19770-2

 

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i bieżące aktualności na swoją skrzynkę e-mail.


  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w celach marketingowych.

  Copyright 2015 - E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o.

  realizacja: estinet.pl
  do góry