• +48 22 814 14 80
 • sales(at)edirect.pl

Veeam One

Veeam One – pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych

Veeam ONE jest zaawansowanym narzędziem do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych przeznaczonym dla infrastruktury kopii zapasowych Veeam oraz środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Pomaga ono w realizacji koncepcji Availability for Always-On Enterprise, umożliwiając pełny wgląd w środowisko IT oraz wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Utrzymanie dostępności na potrzeby działalności bez przerw

Rozwiązanie Veeam ONE jako integralny element pakietu zapewniającego Availability for the Always-On Enterprise umożliwia pełny wgląd i kontrolę w środowiskach kopii zapasowych i wirtualnym. Pozwala ono skutecznie reagować na coraz poważniejsze wyzwania związane z prowadzeniem działalności bez przerw (Always-On Business)

Funkcje Veeam One:

 • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym— powiadamianie o alarmach i problemach z wydajnością maszyn wirtualnych w celu unikania przestojów i przestrzegania umów SLA.
 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji— ocena funkcjonowania infrastruktury oraz pomoc w zapewnieniu zgodności istniejącej konfiguracji z najlepszymi praktykami w zakresie platform wirtualizacji i kopii zapasowych.
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych— prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej.

Veeam One

 

Pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych

Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych i wirtualne,ułatwiając ochronę najważniejszych danych. Jest to wydajne, łatwe w obsłudze oraz w pełni zintegrowane rozwiązanie w konkurencyjnej cenie za gniazdo procesora.

Zaawansowane monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych

Całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia nieprzerwane, bezagentowe i bezobsługowe monitorowanie działania infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnej w czasie rzeczywistym. O ewentualnych problemach powiadamia, zanim negatywnie wpłyną one na działanie aplikacji i pracę użytkowników.

Funkcje monitorowania oferują:

 • Działające w czasie rzeczywistym pulpity ze szczegółowymi widokami dostępnymi jednym kliknięciem
 • Ponad 200 gotowych alarmów opartych na najlepszych praktykach z obszernymi bazami wiedzy
 • Możliwość identyfikacji przyczyn w celu szybkiego rozwiązywania problemów
 • Pulpity prezentujące działanie infrastruktury kopii zapasowych oraz trendy — i nie tylko!

 

Veeam One zapewnia raporty z oceny infrastruktury

Dostępność zależy od kondycji i wydajności infrastruktury kopii zapasowych. Rozwiązanie Veeam ONE oferuje specjalny zestaw raportów, dzięki którym można zapewnić obsługę konfiguracji maszyn wirtualnych, przetwarzanie maszyn wirtualnych przez zadania tworzenia kopii zapasowych, wykonywanie zadań tworzenia kopii zgodnie z planem, a także dostępność miejsca w docelowej pamięci masowej zgodnie z zasadami przechowywania danych. Specjalne raporty z oceny zapewniają zgodność instalacji Veeam Backup & Replication ze wszystkimi najlepszymi praktykami branżowymi.

Ocena wydajności i konfiguracji

Dostępna w rozwiązaniu Veeam ONE funkcja oceny wydajności i konfiguracji zapewnia lepszy obraz aktualnej sytuacji w środowisku VMware lub Hyper-V. Dzięki niej można określić m.in. elementy infrastruktury, które wykorzystują najwięcej zasobów, najmniej obciążone hosty, aktualne i skumulowane obciążenie magazynów danych operacjami we/wy oraz ich opóźnienia, a także wykorzystanie zasobów w odniesieniu do hostów, klastrów, pul zasobów i magazynów danych.

Planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach VMware, Hyper-V i kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia prognozy wydajności oraz umożliwia planowanie mocy obliczeniowych w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i kopii zapasowych. Dzięki temu można prognozować trendy wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzić nadmierny przydział zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej. Ponadto można zarządzać kilkoma wdrożeniami jednocześnie oraz planować modernizacje sprzętu i przestoje serwerów, mając pewność, że środowisko spokojnie z nimi sobie poradzi.

Analiza danych pierwotnych i dostosowywanie raportów

Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia łatwy dostęp do danych pierwotnych na temat wydajności oraz niestandardowych raportów dotyczących infrastruktury VMware i Hyper-V, w tym szczegółowych wskaźników wydajności procesora, pamięci, sieci i dysków.Można łatwo zdefiniować własne parametry konfiguracji i wydajności oraz filtry, co zapewnia maksymalną elastyczność. Konstruktor własnych raportów rozwiązania Veeam ONE ułatwia pracę, umożliwiając wstawianie danych z dowolnych pól istniejących raportów do jednego zbiorczego dokumentu, zapewniającego pełny wgląd w środowisko w jednolitym, czytelnym formacie.

Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców

Kierownicy działów IT mogą zlecać poszczególnym administratorom raportowanie i monitorowanie wydzielonych grup maszyn wirtualnych VMware vSphere. Wówczas administratorzy monitorują działanie tych maszyn i opracowują indywidualne raporty na ich temat, natomiast kierownicy mogą tworzyć wzory raportów na temat kopii zapasowych przeznaczone dla całego zespołu. Dzięki wypełnianiu poszczególnych pulpitów przefiltrowanymi danymi dział IT może co miesiąc zaoszczędzić wiele godzin.Dostawcy usług zarządzanych oraz dostawcy usług chmurowych w oparciu o rozwiązania Veeam mogą używać funkcji raportowania i konfigurowania wielu dzierżawców, aby uzyskać pełny wgląd w wykorzystanie zasobów w środowiskach klientów. Dzięki temu mogą wzbogacić ofertę usług, opracować strukturę rozliczeń dla klientów obsługiwanych w modelu BaaS (tworzenie kopii zapasowych jako usługa), jednocześnie lepiej zabezpieczając dane dzierżawców przez wyeliminowanie funkcji ręcznego raportowania.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i bieżące aktualności na swoją skrzynkę e-mail.


  Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w celach marketingowych.

  Copyright 2015 - E-Direct Cloud Solutions Sp. z o.o.

  realizacja: estinet.pl
  do góry